Navigation Menu+

Leela – een voorbeeld

Posted on Nov 30, 2014 in Beetje Marketing, Ryvomas | 0 comments

schatkaart

Aan jou, die mij overweegt.

 

Ik geef je spelregels. Dat doe ik omdat we een spel gaan spelen en bij een spel horen spelregels. Je hebt twee soorten spelregels: degene die speldefiniërend zijn en die gebroken kunnen worden (dan speel je vals en ontken je de heilige ruimte van het Spel) en spelregels die spelvormend zijn en deze spelregels zijn buigbaar. Ik adviseer je om spelregels niet te breken, en spelregels alleen te buigen als je goed genoeg weet waar het over gaat. Het vraagt geleefdheid en doorleefdheid. Een aantal van deze spelregels zijn gegoten in een contract. Wanneer we officieel beginnen met de game ondertekenen we samen dit contract. Het gaat daarbij niet om een juridische verbinding die we aangaan, maar eerder het kader van veiligheid wat we samen met elkaar definiëren waarbinnen deze ervaring kan bestaan.

*1* Deel met iemand die je vertrouwt wat je doet met mij. Deel daarin JOUW eigen gevoel, jouw ‘projectie’ op mij en vraag of de ander oordeelloos wil luisteren en je wil spiegelen. Weet dat ik ook een intervisiegroep heb van professionals. Ik deel wat ik doe, geheel anoniem, en borg op deze manier mijn eigen integriteit, zuiverheid en professionaliteit. Als je ooit de behoefte voelt aan een gesprek met één van deze professionals, voel je dan meer dan welkom om dat aan te vragen. En weet ook dat de term ‘professionals’ misschien niet helemaal regulier is in deze context. De psycholoog die er twee jaar over doet om je een klein stapje te laten zetten is in mijn ogen niet een professional.

*2* Vertel je liefdespartner dat je contact hebt met mij. Deel met haar wat je ervaart en voelt en hoe je groeit. Wanneer jullie liefdesband sterk en vol is, zal zij met je meegroeien. Wanneer die band sterker en voller kan, kan jouw groei daar ook een uitnodiging in zijn.

*3*  Ik werk met de kracht en energie van verleiding en seksualiteit, maar handel daar niet in door seks te hebben. Ik heb zelf ook een liefdesrelatie en in mijn relatie zijn we niet op een plek dat we een open relatie hebben. Wel geldt: mijn partner weet dat ik met deze energieën kan werken en vertrouwt mijn oordeel en handelen hierin. Ik zoek altijd naar zuiverheid.

*4* Bovenstaande klinkt vast heel spannend. De ervaring leert dat mannen die ik ontmoet eerst een periode van (seksuele) verwarring voelen. Ik ervaar en duid dat als de behoefte om bij iemand te zijn om samen te smelten, om iets te leren of om ingewijd te worden in een diepere laag van het leven. De makkelijkste manier om dat te doen, is door seksueel samen te smelten. Ik heb de afgelopen jaren de vorm gevonden waarin die samensmelting kan ontstaan, zonder dat daar seks bij hoeft te zijn. De energie kan wel stromen en wordt ook gevoeld, maar wordt niet geleefd en uitgeleefd. Deze energie is Heilig en heeft daarom niets met lust en seks te maken. Vaak komt er toch een verwarring die in eerste instantie gevoeld kan worden als seksuele aantrekking of verliefdheid. Ik probeer de man in kwestie uit te nodigen om de liefde die dan gevoeld wordt terug te leiden naar de liefde die je voor je Zelf mag voelen. Dat is vaak al erg helend.

*5* Dat brengt me bij een ander zeer openhartig stuk waarvan ik niet weet of je het kunt ‘verstaan': de ‘knop’ waar je het over hebt, bestaat echt. Dat is de knop van een inwijding (die dan weer anders is dan een inwijding in een Reiki graad; vermoed ik, ik ben zelf niet Reiki ingewijd dus eigenlijk kan ik het niet zeggen…). De inwijding die je via mij kunt ontvangen is een inwijding die doet denken aan de priesteressen uit de Sumerische tradities, of de oude Isis tradities. Weet dus dat het hier gaat om een inwijding in de diepere mysteriën van het leven die je brengt bij het Vrouwelijke Gezicht van God.

*6* Die inwijding heeft eigenlijk al plaatsgevonden; het traject dat wij met elkaar gaan lopen is de herinning van jouw systeem dat je al ingewijd bent.

*7* Voor mij is NIETS vreemd, buitensporig, buitenissig, raar, stom, vies, pervers, irritant of vul maar verder in. Ik ben getraind om ruimte te scheppen voor jou. In die oneindige ruimte die er is, is er niets wat niet mag zijn. Je hoeft je dus niet te verontschuldigen voor gevoelens, gedachten, fantasieën of andere dingen. Het zijn ‘slechts’ gevoelens, gedachten en fantasieën. Ik sta ook open om sommige van die gedachten, gevoelens en fantasieën te leven en te onderzoeken. Dat gaat echter ALTIJD in een afstemming met de mensen die daar bij betrokken zijn. Als die afstemming niet is gemaakt, is er sprake van het breken van regels. Dat is niet oké.

*8* Ik ben ALTIJD de leider van de game. Tot het moment dat ik jou uitnodig om leider te zijn. Dat betekent dat je je overgeeft aan mijn spelregels en mijn leiding. Je mag mijn leiding altijd bevragen, bekritiseren, toetsen, onderzoeken. Echter: soms is wat ik zeg gewoon waar en doe je precies wat ik zeg. De tijd om te discussiëren is dan voorbij. Je zult die momenten herkennen.

*9* Er is maar één Waarheid en dat is jouw waarheid. Doe NOOIT iets wat niet goed voelt. NOOIT. Ga niet blindelings achter iemand aan, doe niet blindelings wat iemand zegt, praat iemand niet blindelings na. Spreek alleen je eigen waarheid vanuit je eigen Waarheid. Dit conflicteert NIET met *8*.

*10* We zijn altijd op een veilige plek. Ik beloof hiermee dat ik jou nooit zal schenden met de bedoeling om je te manipuleren, te kleineren, kapot te maken. Mijn doel is altijd en alleen maar om je Thuis te laten ervaren, om je de liefde van de binnenkant te laten voelen en om je hierin te gidsen en naast je te staan. Jij loopt de weg en ik zorg ervoor dat de weg veilig is. Ook als ze niet veilig is. Ik committeer me aan een verantwoordelijkheid om wat binnen mijn vermogens ligt en wat rechtstreeks uit mijn eer, geweten, ziel en geest komt, dat ik een proces ontwerp wat zuiver is en dat ene doel dient.

Dan een afspraak:
Jij levert een verhaal voor onze eerste ontmoeting. Stop daar voorzichtig elementen in van de fantasieën en gedachten die je hebt. Deel dat verhaal met mij en ik ontwerp daar onze eerste ontmoeting van. Vergeet echter niet dat ik de gameleider ben. Neem EUR 250 mee. Aan het eind van de ontmoeting betaal je me een bedrag wat passend voelt, wat jij kunt missen en wat hoort bij wat je van mij voor waarde hebt ontvangen. Ik werk alleen met betalingen vanuit dankbaarheid en wederkerigheid. Jij doet een datumvoorstel voor deze ontmoeting en deze vindt in ieder geval plaats vóór zondag 29 januari.

Bij deze ontmoeting krijg je van mij een envelop met een soort van opzegbrief. We maken tijdens onze ontmoeting afspraken over het stoppen in de game, dat doe je namelijk met deze opzegbrief.

Jij reageert op dit bericht met een JA of een NEE. Alleen maar dat.

Als het NEE is stopt het contact.
Als jouw NEE na verloop van tijd verandert, voel je vrij.
Als het JA is, start voor jou de game en dan wacht ik op jouw verhaal met datumvoorstel.
Je krijgt daarna je eerste aanwijzing.
Ik bepaal het ritme van jouw game. Ga niet duwen of trekken.
Geef je dan over aan de stroom.

Nogmaals:
het is al begonnen.

Eva

“Deze weg is niet voor mietjes. Deze weg is niet voor sissys. Deze weg is niet voor treuzelaars. Deze weg is alleen voor de moedigen onder ons. Deze weg is voor de dapperen. Deze weg is voor de mensen die klaar zijn met alles wat ze hadden en durven te vertrouwen dat er écht meer is in het leven. Deze weg is voor de Groten onder Ons omdat ze het bekende en veilige achter durven te laten.

Het is geen schande om niet te durven.
Het is geen falen om nu terug te trekken.

Ik kan je verklappen dat de meeste mensen terug trekken.
Toch niet durven.
Mij té heftig vinden, arrogant, manipulatief. Té krachtig. Een heks.

Er zijn mensen die wel durven…
keer op keer spreken ze naar me uit dat ze dankbaar zijn dat ze de stap hebben genomen. Dat het lavend was. Dat ze hun eigen ziel hebben teruggevonden.”

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>