Navigation Menu+

Eva coacht

Er is op dit moment ruimte om vier mensen intensief te begeleiden in grote veranderingen en transformaties die je op dit moment ondergaat. Ik begeleid alleen mensen die vergevorderd zijn in hun (helings)proces en extra de diepte in willen gaan en daadwerkelijk willen transformeren. Dat betekent dat trajecten bij mij intens en hevig zijn, vaak langdurig en opgesplitst worden in verschillende fasen waarin we ook geen contact hebben met elkaar. Voor een traject wordt altijd een (financieel) offer gevraagd. Ik noem deze trajecten inwijdingsgames.

Ik werk met bijzondere technieken die niet geleerd worden in een traditionele coachingsopleiding, maar die ik door het leven zelf heb opgedaan.  Daarnaast werk ik intuïtief en schroom ik niet nieuwe technieken en experimenten aan te gaan. Je kunt denken aan rituelen, meditaties, aanraking, werken met energieën, cognitieve gedragstherapie, Jungiaanse individuatie, onderdompeling en immersie, gamification.

Ik vervul in een mythisch verhaal de rol van Meester en jij die van Leerling en ik zorg er daarin voor dat er een ‘liminale’ ruimte kan ontstaan waarin jij tot jouw ‘kookpunt’ kunt komen zodat je de transformatie kunt maken. Ik borg dat je er niet uitknalt en bewaak het proces.

Ik ben procesmatig gespecialiseerd in omgaan met weerstand en het steeds opnieuw in contact gaan vanuit zachtheid om rondom blokkades te werken. Ook heb ik een goed begrip van hoe ‘het denken’ werkt en hoe dat steeds opnieuw in de weg kan zitten voor groei en heling. Daarnaast ben ik inhoudelijk gespecialiseerd in vraagstukken en thema’s rondom seksualiteit, intimiteit en nabijheid. Parentificatie en thema’s rondom loyaliteit. Hoe je omgaat met (te) grote draagkracht en verantwoordelijkheid. Hoogbegaafdheid, verhoogde sensitiviteit en verruimd spiritueel bewustzijn. Vergeving. Schuld en schaamte. Behoud en/of gebrek aan energie. Verwerking van grote gebeurtenissen in je leven (overlijden, scheiding, burn-out).

 

Waarom overweeg je een traject bij mij?

 • je loopt vast (of blijft vastlopen) op een groot punt in je leven waardoor de kwaliteit van je leven ernstig daalt.
 • je hebt een behoefte om nu daadwerkelijk een grote stap te maken en voelt aan je water dat je nieuwe input nodig hebt.
 • je hebt een gevoel van ‘dit kan niet alles zijn, er moet meer zijn’.
 • je hebt een gevoel van ‘klem zitten, gevangen zitten’.

Je bent:

 • te intelligent voor een coach of een therapeut.
 • geneigd om alles zelf uit te vogelen, ook omdat je weet dat je nog niemand hebt ontmoet die het beter kan dan jij.
 • open voor spiritualiteit maar hebt een hekel aan zweverigheid.
 • je hebt behoefte aan zachtheid.
 • je hebt het gevoel dat je een grote (of grootste) taak in het leven te volbrengen hebt.
 • niet gecharmeerd van één methodiek maar hebt een mix nodig van manieren en theorieën.
 • je staat open om het op een andere manier te doen.

 

Een traject start altijd vrijblijvend met een eerste kennismakingsgesprek. Van te voren hebben we gemaild en/of gebeld met elkaar om af te tasten of we klikken en of we in elkaars ‘range’ zitten (of ik stevig genoeg aanvoel voor jou en of jij klaar bent voor mij). Naar aanleiding van dit gesprek en bij genoeg wederzijdse aanknopingspunten schets ik inhoudelijk hoe een traject eruit zou kunnen zien. We kijken samen of we daar afstemming in kunnen vinden. Je besluit om wel of niet het traject aan te gaan. Wanneer je besluit om het niet te doen, heb je in ieder geval een ‘kaart’ in handen gekregen met daarop jouw grote vraagstukken waar je de komende tijd weer mee vooruit kunt. Wanneer je besluit om verder te gaan, ‘offer’ je een geldbedrag van EUR 2.000 exclusief BTW om daadwerkelijk te voelen dat dit de stap is die je gaat zetten. Voor dit bedrag koop je het hele traject zoals zich dat gaat ontvouwen. Onkosten die we eventueel maken komen voor jouw rekening. Wanneer de hoogte van dit bedrag voor jou niet voldoende is om de ervaring van het offer te maken, bepaal ik een nieuw offer voor je. Dat kan in de vorm zijn van een ander geldbedrag (dat je bijvoorbeeld stort aan een goed doel, of dat ik je extra factureer om de verbinding die we aangaan steviger neer te zetten) of in de vorm van jouw tijd en arbeid aan een andere taak.

Het traject is afgebakend in tijd en ruimte hoewel de inhoud van het traject nog onbekend is. Omdat de inhoud al vaag genoeg is, werk ik in de processen en procedures met zakelijke en heldere afspraken en contracten om de verwachtingen zo helder mogelijk te maken en zo zuiver mogelijk te kunnen werken. Wanneer je extra duiding, reflectie en/of zorg nodig heb van mij betaal je daar voor. We stappen daarvoor uit de liminale ruimte en betreden een dagelijkse andere ruimte waar we over het proces praten, in plaats van het aan het aangaan zijn. Consulten en werk van één uur (1 uur) bedragen EUR 110 ex BTW, consulten en werk van om en nabij de drie uur bedragen EUR 300 ex BTW. Ik streef er natuurlijk naar om alles in het traject te doen laten plaatsvinden.

Kortom: als je er klaar voor bent om diepgaand ingewijd te worden in je eigen Meesterschap en in verbinding met wijsheid te komen, neem dan NU contact op om te kijken of ik ruimte heb.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>